เคลียร์ (We need to talk)

Apr 24, 2020 · by K E S - S Y

เพลงนี้เป็นภาคต่อของเพลง คนรักที่ไม่รัก https://www.youtube.com/watch?v=ykap5yzf2sE
เดิมที่พูดถึงคนรักกันที่เฉยชาต่อกันเพราะหมดรักกันแล้ว

เพลงนี้จะเป็นบทสรุปว่าทั้งสองคน จะทไอย่างไรกับสถานการณ์นี้

Scroll to Top