เชื่อในสิ่งที่ฝัน

Nov 14, 2018 · by S SOON S

เพลงนี้เป็นเพลงแรกที่เราแต่ง เพื่อเตือนว่าเรายังมีความฝันอยู่ (ตัวนี้เป็น ver.แสดงสด)

Scroll to Top