เช็ดน้ำตาตัวเอง

Dec 10, 2020 · by Come Back Kids

เช็ดน้ำตาตัวเอง Single แรก ของวง Come Back Kids ที่ต้องการนำเสนอสิ่งที่วงชอบนั้นคือ ดนตรีแนว Electronic Pop บวกกับ Rock ออกมาเป็น Electronic Rock ในแบบฉบับ Come Back Kids

Scroll to Top