เดินไปจากฉัน

Dec 23, 2023 · by Pinkwalker

เพลงนี้พูดถึงความอัดอั้นตันใจที่ผมไปดูคุณยายในช่วงเวลาสุดท้ายขอแกไม่ทัน

Scroll to Top