เทพนิยาย

Nov 4, 2021 · by Drop Smoke

ถ้ามองเห็นใจเป็นกลางจะเห็นถึงความตั้งใจและพยายามของผมในเพลงนี้ ลองฟังเพลงนี้จนจบจะเห็น แนวดนตรี Alternative กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย ลองให้โอกาสผม ผมจะรักษามันไว้ ผมจะไม่ทำให้ผิดหวัง
ดนตรี by Drop Smoke
Lyrics by Drop Smoke
Melody by Drop Smoke
Vidio by Drop Smoke

Your Comments

Comment from us

Boxx Music · Comments from