เทพนิยาย

Nov 4, 2021 · by Drop Smoke

ถ้ามองเห็นใจเป็นกลางจะเห็นถึงความตั้งใจและพยายามของผมในเพลงนี้ ลองฟังเพลงนี้จนจบจะเห็น แนวดนตรี Alternative กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย ลองให้โอกาสผม ผมจะรักษามันไว้ ผมจะไม่ทำให้ผิดหวัง
ดนตรี by Drop Smoke
Lyrics by Drop Smoke
Melody by Drop Smoke
Vidio by Drop Smoke

Scroll to Top