เท่าไหร่

Jul 21, 2020 · by MarksMan

แต่งเองทำดนตรีทุกอย่างเองคนเดียวครับอัดเอง คำจำกัดความของเพลงนี้คือ คำถามที่ว่าความรักของเธอมีค่าเป็นเงินเท่าไหร่ครับ

Scroll to Top