เท

Nov 1, 2018 · by Space turtle

“เท” Single แรกจากพวกเรา Space Turtle
หลายคนคงเคยโดน เท จากคนที่เราเคยรัก หรือยังรักอยู่
แน่นอนว่าหลายคนนั้น อาจยังไม่ได้รับคำตอบหรือเหตุผลที่ทำให้เรารู้สึกดี หรือเข้าใจได้ แล้วสุดท้ายเราละจะทำอย่างไร ขอมอบเพลงนี้ไว้เป็นตัวแทนความรู้สึกของคนที่โดนเทมาครับ

Scroll to Top