เธอคนนี้

Apr 1, 2022 · by GrandBrother

“เธอคนนี้” คำสั้นๆ 3 พยางค์ ที่สามารถสื่อความหมายได้มากมาย พวกเราเชื่อว่าสำหรับแต่ละคนคงจะต้องมีคนสำคัญที่พอพูดถึงคำว่า เธอคนนี้ ก็จะมีหน้าของคนๆนั้นลอยขึ้นมา สำหรับเพลงๆนี้อยากจะสื่อออกมาว่า เธอคนนี้ สำหรับเรานั้นมีความสำคัญมากแค่ไหนกับชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเจอเรื่องร้ายดี สุขทุกข์ก็พร้อมที่จะจับมือและผ่านวันเวลาเหล่านั้นไปด้วยกัน เป็นเพลงที่มีความรู้สึกอบอุ่นซ่อนอยู่ในเพลงนี้ เชื่อว่าทุกๆคนคงจะได้เจอ “เธอคนนี้” ของคุณกันแล้วนะครับ

Scroll to Top