เธอคือ…

May 20, 2022 · by Kagami Project

เป็นเพลงที่บอกเล่าเกี่ยวกับตัวตนที่เก็บเอาไว้ โดยที่ใครๆไม่รู้มาก่อน ว่าแท้จริงแล้วนั้น ตัวตนของเรา สิ่งที่เราเป็น สิ่งที่เรารัก คือ ดนตรี และ เสียงเพลง ซึ่งMVเพลงนี้ จะบอกเล่าว่า ถึงแม้พวกเราจะทำงานอะไร หรือ มีหน้าที่อะไรก็ตาม แต่ พวกเราจะมาทำในสิ่งเราเป็นในที่สุด เหมือนกับชื่อวงดนตรีของเรา Kagami project ซึ่ง คำว่า คากามิ ในภาษาญี่ปุ่น แปลว่าทกระจกเงา เปรียบเสมือนว่า เวลาที่เรามองดูตัวเองในกระจก เราจะเห็นตัวตนที่แท้จริง และเป็นภาพสะท้อนออกมา ว่าเรานั้นคือใคร เหมือนเราบอกตัวเองว่าเธอคือใคร จึงเป็นที่มาของชื่อเพลง เธอคือ โดยในเนื้อเพลงยังสอดแทรกเรื่องราวความรัก โดยสื่อถึงพวกเราเอง และ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายขึ้น เปิดกว้างกับคนฟังในตลาดได้ง่ายขึ้น และ ตีความหมายได้ตามความเข้าใจของแต่ละคน อย่างอิสระ

Your Comments

Comment from us

Boxx Music · Comments from