เธอไม่ต้อง

Dec 11, 2020 · by Unmute

เพลงนี้เป็นเพลงที่พูดถึงความสวยงามของคนๆหนึ่ง และในเพลงจะบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครเลย ที่เป็นอยู่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้ว

Scroll to Top