เป็นได้แค่นี้

Jul 1, 2021 · by OSS RR

เพลงนี้ผมแต่งเอง ทำดนตรีเองครับ ในเนื้อหาก็ประมาณว่า เราไปชอบคนคนหนึ่ง ก็ได้คุยกับเขา แต่มารู้ที่หลังว่าเขาก็ไม่ได้คิดอะไรกับเราขนาดนั้น และรู้ว่าเขามีคนที่ชอบแล้ว แต่เขาก็มาให้ความหวังเรา ครับ

Scroll to Top