เพราะยังมีแค่เธอ ( Pieces )

May 16, 2021 · by JCHY, PREAMMS, PORE

เพลงนี้ผมเขียน, record mix เเละ master กันเองครับ.Verse 1 กับ ฮุค ร้อง โดย PREAMMS (IG-Preamms), Verse 2 เเรปโดย JCHY (IG-jarnch), verse 3 ร้องโดย PORE (IG-pakrit_).

Scroll to Top