เพราะเธอ

Dec 11, 2020 · by Strong Heart

แม้เธอและฉันจะไม่มีวันได้กลับมาพบกันอีก
แต่ฉันจะเก็บความรู้สึกนี้เพื่อเธอตลอดไป…

Scroll to Top