เพลงของเธอ (VII)

Nov 30, 2018 · by BENCHS (เบนช์)

7 กรกฎาคมของทุกปี คือ เทศกาลขอพรจากดวงดาวของชาวญี่ปุ่น
ซึ่งนั่นคือแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดได้เพลงนี้ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวความรักของคนสองคน

Scroll to Top