เพลงที่มีเธอซ่อนอยู่

Dec 26, 2020 · by LOFTTOWN

เพลงนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคำว่า “เรามักซ่อนใครคนนึงไว้ในเพลงบางเพลงเสมอ” ไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ฟัง หรือเป็นเพลงที่แต่ง เราเชื่อว่าศิลปินหลายๆท่านก็มีคนที่ซ่อนไว้ในเพลงที่พวกเขาแต่งเช่นเดียวกันกับเพลงนี้ครับ เพลงนี้มีหน้าที่บอกคิดถึง กับคนที่เราจากมานานและไม่สามารถบอกเขาได้อีก แต่ผู้แต่งเชื่อว่าถ้าหากเขาได้ฟัง ก็ถือว่าเป็นการได้บอกคิดถึงแล้วครับ

Scroll to Top