เพลงที่ไม่มีวันลืม

Jan 9, 2021 · by DAUNG THANABOON

เวลาที่เราได้ฟังเพลงบางเพลง มันทำให้เราคิดถึงคนบางคน
แม้จะเป็นเพลงรัก แต่เราจะรู้สึกเศร้า เหงาหรือจนร้องไห้ออกมาเลยก็ได้.

Scroll to Top