เพลงนั้น

Feb 28, 2017 · by วง Kitties Peace

บท บรรณนา แรงบันดาลใจ
ชีวิตคนเราจะมี สิ่งที่เราหวนกลับไปคิด หรือได้พบ ได้เห็นได้ยิน
และเรายังรู้สึกเหมือนครั้งแรกที่เราได้สัมผัสมัน บทเพลงนี้ เป็นเหมือนเครื่องเตือนความทรงจำที่งดงามต่างๆที่ผ่านมา ไม่ว่าเวลาจะหมุนไป
แต่จะรู้สึกทุกครั้ง ที่ได้ไปสถานที่แห่งนั้น พบเรื่องราวต่างต่างเหล่านั้น และได้ยินเพลงเก่าๆเหล่านั้น “เพลงนั้น”

Scroll to Top