เพลงบางเพลงใครบางคน

Sep 9, 2021 · by 20 | Twenty

เราจะเก็บใครบางคนไว้ในเพลงบางเพลงเสมอ

ความคิดถึงที่ยังอบอุ่น ความรักที่ยังคงอยู่
และเพลงที่ยังเก็บไว้ รอให้เธอกลับมาฟังด้วยกันอีกครั้ง

แล้วคุณล่ะ มีใครบางคนอยู่ในเพลงบางเพลงบ้างหรือเปล่า ?

🙂

Scroll to Top