เพลงเก่าๆมันกลับเศร้ามากกว่าเสมอ

Oct 25, 2021 · by Lookjunt

พึ่งเข้าใจว่าเพลงรักมันเศร้าเมื่อไม่มีเธอ
และเพลงเศร้าก็เศร้าของมันอยู่เสมอ

Scroll to Top