เพลง กอด

Nov 29, 2019 · by The Max

เนื้อหาของเพลง พูดถึงเรื่องคนเหงา อยากมีใครสักคน ที่อยู่ด้วยกัน ไม่ใช่แค่ตอนเหงาหรือเสียใจ แค่อยากมีคนอยู่ใกล้ๆในทุกฤดู

Scroll to Top