เพลง ก็มันคิดถึงเธอ

Mar 3, 2019 · by TAE peace loving

ความคิดถึงมีหลายรูปแบบ อยู่ที่ว่าคุณคิดถึงใคร
ในวันที่เราอยู่ด้วยกัน เราก็ควรทำดีต่อกันไว้
ในวันที่เราหางไกลเราจะได้คิดถึงกัน

Your Comments

Comment from us

Boxx Music · Comments from