เพลง ก็มันคิดถึงเธอ

Mar 3, 2019 · by TAE peace loving

ความคิดถึงมีหลายรูปแบบ อยู่ที่ว่าคุณคิดถึงใคร
ในวันที่เราอยู่ด้วยกัน เราก็ควรทำดีต่อกันไว้
ในวันที่เราหางไกลเราจะได้คิดถึงกัน

Scroll to Top