เพลง จีบ

Apr 19, 2020 · by Firstt TS9

เพลงนี้แต่งขึ้นมาให้กับคนที่อยากเข้าไปจีบใครสักคน แต่ไม่กล้าที่จะเข้าไปพูดคุย จึงอยากให้เพลงนี้เป็นสื่อกลางของความรัก

Scroll to Top