เพลง พิง -นนท์ ธนนท์ Cover By Kwang

Sep 29, 2021 · by Kwang

เป็นเพลงที่ร้องสดจากการบันทึกเสียงในโทรศัพท์คะ เป็นเพลงของพี่นนท์ ธนนท์ แล้ว Cover มาอีกทีคะ ฝากไว้พิจารณาด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากๆคะ

Scroll to Top