เพลง Changes (เปลี่ยน)

May 15, 2021 · by Just ภาธร พร้าเพรียง

รายละเอียดเนื้อหาของเพลง
“เอาจริงๆ นะ เราอยากให้เธอเข้มเเข็ง และรักตัวเอง ไปพร้อมกับ “รักเรา”

Scroll to Top