เพลา(Running out of time)

Oct 12, 2021 · by Zookeeper

เพลงนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเวลาโดยไม่ได้แค่อธิบายจากเนื้อร้องแต่จากทฤษฎีที่ใช้ในการทำเพลงด้วยครับ โดยเพลงจะเริ่มที่ 170bpm แต่ถูกสร้างสรรค์ให้ช้า ทำให้เรารู้ตัวอีกทีมันก็เร็วนิ เหมือนกับการเข้าใจอะไรในเวลาที่มันสายเกินไปแล้ว….

Scroll to Top