เพื่อนกัน (ดีอยู่แล้ว)

Jan 1, 2021 · by Best Friend

เพลงที่แต่งขึ้นโดยหยิบยกเหตุการณ์ที่เคยผ่านมา นำมาเรียบเรียงเป็นเพลงนี้ เพลงนี้พูดถึงความสัมพันธ์ที่รู้ตัวว่าเป็นให้เขาได้แค่เพื่อน แต่ก็ยังเฝ้าถามตัวเองเสมอว่า “คนอย่างฉัน..จะเลิกเป็นเพื่อนได้หรือเปล่า?” โดยที่ก็รู้ดี ว่าเป็นแค่เพื่อนกันมันก็ดีอยู่แล้ว

Scroll to Top