เพื่อนดีเด่น | Friend of the year

Jul 25, 2020 · by V O R

” ดีให้ตาย ก็ทำให้เธอรักเราไม่ได้ ”

V O R – เพื่อนดีเด่น | Friend of the year

Artist : V O R
Lyrics : V O R
Melody : V O R
Arranged : V O R
Producer : V O R
Edited : V O R
All instruments recorded by V O R
Mixed & Mastered : V O R

Scroll to Top