เมื่อความรักหมดลง

Mar 6, 2020 · by ก๊อบ จิรคุณ

เป็นเพลงที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อแสดงถึงความเจ็บปวด และงดงามของเพลง โดยเน้นอารมณ์เพลงและเข้าถึงคนฟังครับ

Scroll to Top