เศษหนึ่งส่วนสี่

Sep 20, 2019 · by The Overrider

เป็นเรื่องราวของชายหนึ่งคนที่มอบใจเต็มๆของเขาหนึ่งดวงให้กับผู้หญิงคนหนึ่งไป แต่กลับกลายเป็นแค่เศษใจเพียงหนึ่งในสี่ดวงของใจเธอ

Scroll to Top