เสกคาา (sekka)

Dec 22, 2020 · by kachain

“เมื่อไหร่ที่เราถามหาความสัมพันธ์ เมื่อนั้นก็เหมือนมีมนต์วิเศษ ที่สามารถทำให้คนคนนึงหายไป”

Scroll to Top