เสียอาการ

Jun 20, 2024 · by THE PAPAYA

(เพลงผู้หญิงนะครับ)
เมื่อเกิดตกหลุมรักเพื่อนขึ้นมา ความรู้สึกภายในใจก็ส่งผลต่อการแสดงออกภายนอก และในบางครั้งก็ยากที่จะควบคุมมันไว้ได้

Scroll to Top