เสื้อล่องหน (Invisible shirt)

Jun 2, 2019 · by Birthmark

เป็นเพลงที่เกี่ยวกับการเรียกร้องความสนใจในเชิงสงสัย ว่าทำไมเขาถึงมองไม่เห็นเรา และอยากให้เขามองเห็น

Scroll to Top