เหตุใด (ไม่หายไป) | Not Gone

Dec 19, 2020 · by Charaniyom

เหตุใด (ไม่หายไป)
เมื่อคนๆหนึ่งที่ผูกพันมากๆ ได้จากและหายไป หลายๆสิ่งได้หายไปพร้อมกับเขา แต่ก็มีบางสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ นั้นก็คือความรู้สึก

Scroll to Top