เหนื่อยไหม ? (Tried)

Dec 13, 2021 · by KESsy

เหนื่อยไหม ต้องทำเป็นรักกัน แค่เห็นเธอทำแล้วเหนื่อยแทน…

ถ้าไม่รักกันแล้ว ก็คือไม่รัก ไม่ต้องหาเหตุผลอะไรทั้งนั้น

Scroll to Top