เหนื่อยไหม ? (Tried)

May 28, 2022 · by KESsy

อยากเสนอให้คุณ อิงค์ วรันธร เป็นคนร้องเพลงนี้ คิดว่าจะร้องออกมาได้อิน เข้ากับอารมณ์เพลงดีค่ะ ปรับคีย์ให้สูงขึ้น จะเหมาะกว่าค่ะ

Scroll to Top