แค่กลัว (Insecure)

Dec 10, 2020 · by Mercury Goldfish

เพลงแค่กลัว (Insecure) เป็นเพลงของคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีมาก ๆ จนกลัวว่าวันหนึ่ง ความรู้สึกดี ๆ เหล่านี้จะหายไป

Single : แค่กลัว (Insecure)
Artist : Mercury Goldfish
Written and Produced by Mercury Goldfish
Mixed and Mastered by Mercury Goldfish

Scroll to Top