แค่ขอ

May 22, 2018 · by พัสธ์โชติ

“เพราะเธอมีใครอีกคน เธอจึงทิ้งกันไป ขออย่าทำให้ใครต้องเจ็บแบบนี้อีกเลย”

Scroll to Top