แค่คนที่หายไป (Invisible)

Jun 8, 2020 · by JR KVZ

เพลง “แค่คนที่หายไป” เป็นเพลงที่ถูกแต่งขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2018 สำหรับคำว่า “หายไป” ในบางที ถ้าอะไรก็ตามที่หายไปไม่ได้มีค่าพอ เราก็คงไม่ได้ใส่ใจว่ามันจะหายไปหรือเปล่า คนเราก็เช่นกัน หากเราไม่มีค่าพอที่เขาจะเห็นค่า ต่อให้เราหายไปหรือไม่มีเรา เขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรทั้งนั้น

Scroll to Top