แค่คนเดียว

Dec 11, 2020 · by NCL

เป็นเพลงที่แต่งจากชีวิตจริง
ที่เคยทำร้ายจิตใจคนที่เค้ารักเรามาก
แต่สุดท้ายเวลา หรือแม้แต่ตัวของคนๆนั้น
ยังไม่สามารถย้อนกลับคืนมาได้เลย

Scroll to Top