แค่อยากรู้

Jan 23, 2021 · by Firstt TS9

คนสองคนที่ห่างไกล อาจทำให้กลัวว่าอีกฝ่ายจะเปลี่ยนไป จึงฝากบทเพลงนี้ให้เป็นเครื่องเตือนใจ ว่าเรายังมีกันและกันอยู่

Scroll to Top