แค่เธอรักเขา (if you dont’t mind me)

Dec 11, 2020 · by RONALDOME

เพลงนี้เป็นเพลงแรกของผมที่ผมทำเองทุกอย่าง ทุกกระบวนการ ตั้งแต่เริ่มเขียน ไปถึง Mastering ผมลาออกจากงานประจำมาเพื่อจะได้มีเวลาเรียนรู้ ศึกษา การทำเพลงมากขึ้น ผมตั้งใจและพยายามจะทำผลงานของผมให้มันสามารถสร้างรายได้ให้กับผมได้ ขอบคุณ BOXX Music มากๆครับ.

Scroll to Top