แค่เธอไม่ได้อยู่กับฉัน

Jun 17, 2020 · by TWODAYS

พูดถึงการเสียสละให้อีกฝ่ายจากไปเจอสิ่งที่ดีกว่าการอยู่กับตรงนี้ เพียงแต่ที่ตรงนี้ก็ยังคงยืนรอดูอนู่ห่างๆไม่ไปไหน

Scroll to Top