แค่เพียงขอ

Dec 11, 2020 · by Laemon

เพลง แค่เพียงขอ เป็นเพลงที่ถูกแต่งขึ้นในตอนทำละครเวทีเรื่อง ‘จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า’ ซึ่งเป็นละครเวทีของกลุ่มนักศึกษาครอบครัวละครนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เนื้อหาของเพลงจะเล่าเกี่ยวกับการรอคอยใครสักคนจากการขอพร เพียงแค่หวังว่าสักวันคำอธิษฐานเหล่านั้นจะเป็นมากว่าความฝัน

Scroll to Top