แค่เห็นหน้า

Apr 25, 2020 · by NATI

เพลงนี้เป็นมิกซ์เทป แต่เป็นสไตล์ที่ผมชอบมาก แล้วก็ชอบแต่งทํานองและก็โทนนี้ ยังไงฝากพิจารณาด้วยนะครับ

Scroll to Top