แค่ ห า ย

Jan 17, 2022 · by พี่ ช้ า ง

ไม่มีวันไหนที่ตื่นขึ้นมาแล้วไม่คิดถึงเธอ ไม่ต้องการลืมทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเรา ถ้าเธออยากให้ฉันเลิกคิดถึงเธอ เธอคงต้องทำให้ฉันเลิกหายใจ….

Scroll to Top