แชทหนักขวา

Oct 3, 2020 · by Oh Kansiri

เวลาคุยแชท ถ้าฝั่งที่เราทักไป มันเยอะกว่าฝั่งที่เขาตอบมาแบบผิดปกติ นั่นแหละสัญญาณของอาการ “แชทหนักขวา”

Scroll to Top