แต่ฉัน

Mar 12, 2020 · by ALAVY

เป็นเพลงที่แต่งจากเรื่องจริง ในวันที่ไม่มีโอกาสได้แก้ตัวในสิ่งที่ทำ

Scroll to Top