โทษตัวเอง..(skyscraper)

Dec 12, 2020 · by Agopolar

เพลงนี้แต่งขึ้นเพื่ออยากจะระบายความรู้สึกผิดที่มีต่อคนรัก ซึ่งตัวเพลงจะเล่าถึงความรู้สึกผิด และสิ่งที่ทำผิดพลาดกับคนรัก โดยจำลองสถานการณ์ในตอนที่ผู้ชายกำลังยืนอยู่บนตึกสูง และกำลังโทษตัวเองซ้ำ ๆ ว่าทำยังไงเธอถึงจะกลับมาหา

Scroll to Top