โปรด (Please)

Jun 29, 2017 · by Best place to catch a trian

เป็นเพลงที่เกี่ยวกับคนที่เลิกกันไปแล้ว แต่คนหนึ่งยังรู้สึกอยากให้เขากลับแม้ ถึงแม้จะรู้ดีอยู่แล้วว่าเขาคนนั้นคงไม่กลับมาอีก แต่ก็ยังต้องการสื่อสารให้รู้ว่าอยากให้เขากลับมาถึงแม้ว่าจะไม่มีทางก็ตาม

Scroll to Top