โลกซึ่งไร้ลมหายใจของวันวาน | Solar Eclipse

Jun 19, 2017 · by YEW

ในโลกซึ่งอดีตไม่อาจหวนกลับมา เส้นทางชีวิตเดินไปอย่างเชื่องช้าและไร้ซึ่งจุดหมาย เราได้แต่หวังให้ใครคนนั้นพาเรากลับไปยังโลกเดิม ที่ซึ่งเคยเป็นลมหายใจของเรา

Scroll to Top